Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan muziekinstrumenten. U kunt uw akoestische en electronische instrumenten verzekeren.

Wat is verzekerd?

Muziekinstrumenten zijn verzekerd voor o.a. diefstal, beschadiging, vernietiging en verlies.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag wordt opgegeven door verzekerde. Bij schade wordt gekeken naar de dagwaarde. Als u niet zeker weet wat de waarde is van een instrument, kunt u een waardebepaling laten uitvoeren door een speciaalzaak (taxatie).

Extra informatie

Als diefstal uit een voertuig is verzekerd, is het verzekerd bedrag maximaal € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door o.a. opzet, ernstige nalatigheid, het onbeheerd achterlaten van het instrument buiten de woning, normaal gebruik, slijtage en reiniging of restauratie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal uit een voertuig is niet altijd gedekt.

Eigen risico

Er is geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Als het instrument niet zichtbaar opgeborgen wordt in een afgesloten ruimte in een voertuig bedraagt het eigen risico 10% van het verzekerd bedrag.

Onbeheerde ruimte

De verzekering is ook van kracht in een onbeheerde ruimte, mits de ruimte goed is afgesloten, er sporen van braak zichtbaar zijn en bij de politie aangifte van vermissing is gedaan.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw muziekinstrumenten over de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De betaaltermijn is afhankelijk van de premiehoogte. U kunt betalen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering maandelijks opzeggen.